Данаил Кондиков

»
    <1>
ДЪРВО ДЪРВО НОВО
...дърво без име, сприятелено с идващите вечери...
ПАДАЩИ ЛИСТА ПАДАЩИ ЛИСТА

Сноп слънчеви лъчи...

    <1>