СМЕСЕНА ТЕХНИКА

»
»
ЖИВОПИС Цветно... Цветно...
Дарове от морето
ЖИВОПИС ЗАД СТЕНАТА ЗАД СТЕНАТА
Любовта е навсякъде...
ЖИВОПИС ДЪРВО ДЪРВО НОВО
...дърво без име, сприятелено с идващите вечери...
ЖИВОПИС ПАДАЩИ ЛИСТА ПАДАЩИ ЛИСТА

Сноп слънчеви лъчи...