АКВАРЕЛНИ КАРТИНИ

»
»
Акварелните бои дават светли, ефирни тонове. Търси се игра на цветовете повече отколкото уточнен контур.