МАСЛЕНИ КАРТИНИ

»
»
Маслените картини се считат за едни от най-сложните и скъпи техники в живописта. Те се отличават с дълготрайност и качество и съхраняват дълбочината на тона.
Не случайно колекционери обръщат особено внимание на маслени картини.
ЖИВОПИС ЗАЛЕЗ ЗАЛЕЗ
МАСЛЕНИ БОИ
ЖИВОПИС НАДЕЖДА НАДЕЖДА
"Надеждата, че в утрешния ден отново ще раздавам Светлината!..."